ZDRAVSTVENE STORITVE / MEDICAL INTERVENTIONS

CENA V EUR / PRICE IN EUR

CT koronarna angiografija / CT of coronary arteries

500

Koronarografija / Coronarography

1.800

Perkutana koronarna intervencija z vstavitvijo žilne opornice /
Percutaneous coronary intervention with stent implantation

4.800

CT angiografija (brez koronarne angiografije) /
CT angiography (without CT of coronary arteries)

450

Angiografija perifernih arterij /
Angiography of peripheral arteries

2.280

Balonska dilatacija z vstavitvijo žilne opornice v periferno arterijo /
Dilatation of peripheral arteries with stent implantation

7.800

Vstavitev žilne opornice v vratno arterijo /
Carotid angiography with stent implantation

8.400

Perkutano zapiranje odprtega ovalnega okna /
PFO (Patent foramen ovale closure)

15.000

Perkutano zapiranje atrijske septalne okvare /
ASD (Atrial septal defect closure)

16.800

Perkutano zapranje ventrikularne septalne okvare /
VSD (Ventricular septal defect closure)

18.000

Perkutano zapiranje avrikule levega preddvora / LAA (Left atrial appendage closure)

19.200

Vstavitev srčnega spodbujevalca / Pacemaker implantation

5.400

Vstavitev defibrilatorja (VR) / Implantation of cardioverter defibrilator (VR)

16.800

Vstavitev defibrilatorja (DR) / Implantation of cardioverter defibrilator (DR)

18.600

Vstavitev defibrilatorja (CRT-D) / Implantation of cardioverter defibrilator (CRT-D)

21.000

Elektrofiziološka študija / Electrophysiologic study

8.160

Radiofrekvenčna kateterska ablacija / Radiofrequency catheter ablation

12.000

Radiofrekvenčna 3D ablacija (Carto) / Radiofrequency 3D ablation (Carto)

13.800

Endarterektomija vratnih arterij / Carotid endarterectomy

9.600

Femoropoplitealni premostitveni poseg / Femoropopliteal bypass

10.200

Premostitvena operacija na koronarnih arterijah / Coronary artery bypass

19.200

Vstavitev mehanske srčne zaklopke / Implantation of mechanical valve

24.000

Vstavitev biološke srčne zaklopke  / Implantation of biological valve

25.200

Rekonstrukcija mitralne zaklopke / Reconstruction of mitral valve

24.000

Rekonstrukcija trikuspidne zaklopke / Reconstruction of tricuspidal valve

24.000

Rekonstrukcija aortne zaklopke (CARVAR) / Aortic valve reconstruction (CARVAR)

33.600

Kombinirana operacija z zamenjavo srčne zaklopke in revaskularizacijo /
Valvular surgery combined with aortocoronary revascularisation

28.800

Operacija anevrizme ascendentne aorte z zamenjavo zaklopke /
Ascending aortic aneurysms surgery with valve implantation

25.200

Operacija anevrizme ascendentne aorte z rekonstrukcijo zaklopke /
Ascending aortic aneurysms surgery with valve reconstruction

21.600

Rekonstrukcija anevrizme aortnega loka z različnimi tehnikami /
Reconstruction of aortic arch aneurysm with different techniques

33.600

Rekonstrukcija aorte in aortne zaklopke (TIRON DAVID) /
Aortic root and valvular reconstruction (TIRON DAVID)

36.000

Perkutana vstavitev aortne zaklopke (TAVI) /
Transcatheter aortic valve implantation (TAVI)

42.000

Venografija (flebografija) / Venography (phlebography)

1.200

Operacija na venah (varice) / Varicose veins surgery

1.560

Operacija na venskem sistemu / Vein system surgery

3.600

                                (cene veljajo od 01. 07. 2022 / prices are valid from july 1, 2022)